Coachutbildningar

Här informerar utbildningsföretag om sin kursverksamhet och aktuella kurser riktad mot coacher.

För att visa information om coachutbildning behöver skolan eller utbildningsföretaget uppfylla CoachFörmedlingens kvalitetskrav.
»Läs mer om våra kvalitetskrav

 

 

Coaching – Samtalet som plats för utveckling och möjligheter

Tror du, precis som vi, att det mänskliga mötet är av största betydelse för att få människor och grupper att växa och utvecklas?

 

Vill du

– bli en god samtalspartner i mötet med människor?

– inspirera, motivera och utveckla människor och grupper?

– skapa en ny bana i ditt yrkesliv?

– utvecklas inom ditt nuvarande yrke?

 

ICF godkänd coachutbildning

–   hög kvalitet och internationell standard

Novus coachutbildning ger dig verktyg för att arbeta med coaching på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Utbildningen är certifieringsgrundande vid en ansökan om internationell certifiering hos ICF (International Coach Federation)

Telefon: 070-3744027 eller e-postml@novus-coachutbildning.se 

»Till utbildningsinformation

 

stilla rum loggaSystemisk coaching – 1-årig utbildning men fokus på ledarskap och organisatorisk utveckling

En utbildning för ledare och coacher som bygger på systemisk grund, praktisk erfarenhet och en psykologisk helhetssyn. Du tränar och utvecklar dig själv för att kunna leda och coacha andra. Samtidigt får du en mängd praktiska verktyg och ett förhållningssätt där du är det viktigaste verktyget. Efter utbildningen har du färdigheter att coacha ledare, medarbetare och team.

Utbildningen motsvarar minst kvalifikationerna för EMCCs Practitioner level, vilket medför att du kan söka individuellt kvalitetsbevis EIA Practitioner level efter en tids praktik med klienter.

EMCC, European Mentoring and Coaching Council är en kvalitetssäkrande organisation som arbetar för en gemensam EU kvalitet, bl.a. minimikrav på etik, utbildning och praktik.

»Till kursinformation

 

Som registrerad coach på CoachFörmedlingen har du 10 % rabatt på alla kurser hos Skandinaviska ledarhögskolan!

Skandinaviska ledarhögskolan international AB erbjuder dig, som enda utbildare i Sverige att certifiera dig som både ICC, ICF och EMCC coach genom utbildningen Lambent International Training Coaching Certification.

Denna utbildning fick en European Quality Award (EQA) i 2010 av Europeiska mentorskap och coachning rådet (EMCC). Därför uppfylls kraven för ACC Portfolio i International Coach Federation (ICF).

Lambent International Training Coaching Certification är den enda utbildningen i världen som är godkända av 3 oberoende Coachorganisationer EMCC, ICF och ICC.

Lambent Training är nu officiellt erkänd som utbildare för medlemskap och förnyande medlemskap i ICF.

Lars-Eric Uneståhl grundaren av Skandinaviska Ledarhögskolan och har under flera årtionden forskat om och utvecklat principer och program för personlig utveckling och självträning genom mental träning, inom områden som avspänning, motivation, effektivitet, topp-prestationer, stresshantering, livskvalitet coaching och ledarskap. Skandinaviska ledarhögskolan har utbildat ca 1000 coacher och har sedan 1990 byggt upp ett starkt förtroende och varumärke hos den svenska marknaden.

»Licensierad mental träning

»Aktuella kurser – alla orter

Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet.

Diplomutbildningen är ackrediterad (ACSTH), kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation.

Utbildningens innehåll utgör den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF.

Med vår ackrediterade coachutbildning blir du automatiskt godkänd på teoridelen när du ansöker om internationell certifiering.

»Till kursinformation

Vill du bli en stjärna bland coacher?

CoachCompanion är ACTP, ackrediterade av ICF (International Coach Federation) att utbilda och certifiera på nivå ACC (Associated Certified Coach) och nivå PCC (Professional Certified Coach).

Kursstarter i mars och april. Kontakta oss för information om våra certifieringsprogram!

Telefon: 040 -30 68 60 eller e-post: info@coachcompanion.se

»Till CoachCompanion

Existens Skandinavien erbjuder individuell coaching, mindfulness, diverse kurser, workshops och utbildningar.

Flera av våra kursdeltagare har börjat som enskild terapi eller coachingklienter för att sedan gå Coaching for Life i grupp som handlar om att leva ett fullödigare liv på alla plan.

Många har också förändrat sina yrkesmässiga liv i grunden genom att gå vår populära Nya Tidens Coachprogram, som utgår från ICFs yrkesmässiga standard, etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Nya tidens coachprogram – för dig som vill utbilda dig till coach, coachande ledare eller vill fördjupa dina nuvarande kunskaper och färdigheter.

Grund/Ledarprogrammet – Är till för dig som vill utbilda dig till ACC-certifierad coach (enligt ICFs yrkesmässiga standard, etiska riktlinjer och kärnkompetenser).

Coaching for Life – ger dig kunskapen om hur du kan uppleva livet annorlunda med mindre prestation och krav. Samtidigt som du kan skapa mål som ger dig inspirationen att börja skapa det liv du längtar efter.

»Till Existens

Frågor eller anmälan: Kontakta pernilla@exi.se

Comments are closed.