Coachutbildningar

Här informerar utbildningsföretag om sin kursverksamhet och aktuella kurser riktad mot coacher.

För att visa information om coachutbildning behöver skolan eller utbildningsföretaget uppfylla CoachFörmedlingens kvalitetskrav.
»Läs mer om våra kvalitetskrav

Mcog

 

Handledarutbildning i Mcogmetoden

10 % rabatt för dig som tillhör Coach- och Samtalsförmedlingen!

 

 

Utbildning för dig som genomför samtal som coach eller terapeut.

Syftet med utbildningen:
Idag upplever många stress i jobbet och privat och har svårt att få ihop vardagen.

I coachsamtal kommer vi ofta in på begreppen ältande, oro och stress.

Utbildningen ger dig metacognitiva verktyg att genomföra samtal med klienter.

Vad du får med dig:
Du får kunskaper om hur hjärnan hanterar stress.

Du får metacognitiva verktyg att dämpa oro och grubblande.

Du får en samtalsmetodik och en tydlig samtalsstruktur.

Du får förutsättningar att aktivt genomföra samtal inom förebyggande av stress.

Kursinnehåll:
• Teori blandas med praktiska övningar och reflektion.

• Alla moment och övningar bygger på evidensbaserad aktuell forskning inom
metacognition.

• Teorin är förlagd till dag 1. Dag 2 och 3 är helt till praktisk träning.

• Du tränar rent praktiskt på att förmedla modellen och föra ett samtal efter en struktur.

• Du får tillsammans med klienten träna på övningarna och syftet med dessa.

• Du får med dig en konkret samtalsstruktur för att hjälpa andra i förebyggande av
stress.

• Du får träffa andra coacher och terapeuter och utbyta erfarenheter och reflektioner

Hur utbildningen är upplagd:
Handledarutbildning i Mcog metoden genomförs under 2 + 1 dag.

Utbildningen erbjuds exklusivt till coacher och samtalsterapeuter

Du får chansen att utbyta erfarenheter med kollegor i detta brännheta ämne.

»Till utbildningsinformation

 

 

Coaching – Samtalet som plats för utveckling och möjligheter

Tror du, precis som vi, att det mänskliga mötet är av största betydelse för att få människor och grupper att växa och utvecklas?

 

Vill du

– bli en god samtalspartner i mötet med människor?

– inspirera, motivera och utveckla människor och grupper?

– skapa en ny bana i ditt yrkesliv?

– utvecklas inom ditt nuvarande yrke?

 

ICF godkänd coachutbildning

–   hög kvalitet och internationell standard

Novus coachutbildning ger dig verktyg för att arbeta med coaching på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt, samtidigt som du får mycket egen personlig utveckling.

Utbildningen är certifieringsgrundande vid en ansökan om internationell certifiering hos ICF (International Coaching Federation).

Välj mellan utbildning i klassrum eller via Zoom- båda i realtid med värdefull interaktion mellan lärare och deltagare.

Telefon: 070-3744027 eller e-postml@novus-coachutbildning.se 

»Till utbildningsinformation

Som registrerad coach på CoachFörmedlingen har du 10 % rabatt på alla kurser hos Skandinaviska ledarhögskolan!

Skandinaviska ledarhögskolan international AB erbjuder dig, som enda utbildare i Sverige att certifiera dig som både ICC, ICF och EMCC coach genom utbildningen Lambent International Training Coaching Certification.

Denna utbildning fick en European Quality Award (EQA) i 2010 av Europeiska mentorskap och coachning rådet (EMCC). Därför uppfylls kraven för ACC Portfolio i International Coach Federation (ICF).

Lambent International Training Coaching Certification är den enda utbildningen i världen som är godkända av 3 oberoende Coachorganisationer EMCC, ICF och ICC.

Lambent Training är nu officiellt erkänd som utbildare för medlemskap och förnyande medlemskap i ICF.

Lars-Eric Uneståhl grundaren av Skandinaviska Ledarhögskolan och har under flera årtionden forskat om och utvecklat principer och program för personlig utveckling och självträning genom mental träning, inom områden som avspänning, motivation, effektivitet, topp-prestationer, stresshantering, livskvalitet coaching och ledarskap. Skandinaviska ledarhögskolan har utbildat ca 1000 coacher och har sedan 1990 byggt upp ett starkt förtroende och varumärke hos den svenska marknaden.

»Licensierad mental träning

»Aktuella kurser – alla orter

Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet.

Diplomutbildningen är ackrediterad (ACSTH), kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation.

Utbildningens innehåll utgör den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF.

Med vår ackrediterade coachutbildning blir du automatiskt godkänd på teoridelen när du ansöker om internationell certifiering.

»Till kursinformation

Vill du bli en stjärna bland coacher?

CoachCompanion är ACTP, ackrediterade av ICF (International Coach Federation) att utbilda och certifiera på nivå ACC (Associated Certified Coach) och nivå PCC (Professional Certified Coach).

Kursstarter i mars och april. Kontakta oss för information om våra certifieringsprogram!

Telefon: 040 -30 68 60 eller e-post: info@coachcompanion.se

»Till CoachCompanion

Existens Skandinavien erbjuder individuell coaching, mindfulness, diverse kurser, workshops och utbildningar.

Flera av våra kursdeltagare har börjat som enskild terapi eller coachingklienter för att sedan gå Coaching for Life i grupp som handlar om att leva ett fullödigare liv på alla plan.

Många har också förändrat sina yrkesmässiga liv i grunden genom att gå vår populära Nya Tidens Coachprogram, som utgår från ICFs yrkesmässiga standard, etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Nya tidens coachprogram – för dig som vill utbilda dig till coach, coachande ledare eller vill fördjupa dina nuvarande kunskaper och färdigheter.

Grund/Ledarprogrammet – Är till för dig som vill utbilda dig till ACC-certifierad coach (enligt ICFs yrkesmässiga standard, etiska riktlinjer och kärnkompetenser).

Coaching for Life – ger dig kunskapen om hur du kan uppleva livet annorlunda med mindre prestation och krav. Samtidigt som du kan skapa mål som ger dig inspirationen att börja skapa det liv du längtar efter.

»Till Existens

Frågor eller anmälan: Kontakta pernilla@exi.se

Comments are closed.