Kvalitetskrav utbildningsföretag

För att presentera sitt utbildningsföretag och aktuella kurser på CoachFörmedlingen ska vissa minimikrav vara uppfyllda.

CoachFörmedlingen har kontrollerat och godkänt att samtliga företag som presenteras på portalen uppfyller minst följande villkor.

Våra kvalitetskrav

Godkänd att bedriva utbildning i linje med regelverk specificerat av något av följande internationella ackrediteringsorganisationer:

  • ICF
  • ICC
  • EMCC
  • CTI
  • ICNLP

Kurserna skall helt eller delvis vara lärarledda och bedrivas fysiskt i kurslokal (ej enbart via distans eller online).

Utbildningen skall leda till diplomering eller certifiering.

»Till utbildningsföretagen

Comments are closed.