Våra samarbeten

Anställda på drygt 375 företag är nu anslutna för att hitta sin coach

CoachFörmedlingen tecknar fortlöpande avtal och genomfört samarbeten med olika företag och organisationer, definierade som följande grupper.

  • Avtalskunder
  • Samarbetspartner
  • Utbildningsföretag

Om avtalskunder

Syftet är att anställda hos Avtalskunder enkelt och förmånligt ska få möjlighet att hitta sin coach. I avtalen ingår rabatterade priser och andra företagsspecifika förmåner.

Avtalskunder föredrar ofta att teckna större avtal med en enskild aktör framför att teckna många avtal med flera mindre aktörer.

Coach Förmedlingen kan, som representant för samtliga anslutna coacher, erbjuda förmånliga avtal som vi förhandlar fram för alla medlemmar gemensamt.

Aktuella avtalskunder

I dag finns avtal mellan CoachFörmedlingen och följande aktörer

  • Epassi (f.d.Actiway) (Rikstäckande)
  • Benify (f.d.Flexpay AB) (Rikstäckande)

Om samarbetspartners

För att säkra tillgången på professionella coacher förhandlar CoachFörmedlingen fortlöpande fram samarbeten med olika intresseorganisationer eller utbildningsföretag.

Samarbetet innebär att elever på utbildningsföretag eller medlemmar i intresseorganisationer erbjuds medlemskap på CoachFörmedlingen till rabatterat pris.

Aktuella samarbetspartners

  • CoachCompanion (Diplomerade och certifierade coacher)
  • Skandinaviska Ledarhögskolan (Diplomerade och certifierade coacher)
  • Psykosyntesförbundet (Diplomerade, certifierade och auktoriserade  samtalscoacher och mentorer)

Om utbildningsföretag

Skolor och utbildningsföretag ges möjlighet att annonsera sina kommande kurser på CoachFörmedlingen.

 

Comments are closed.