Kvalitet

CoachFörmedlingen vill bidra till och verka för hög kvalitet på coaching. Alla coacher som presenterar sig på portalen har dokumenterad utbildning och driver egen verksamhet.

Anslutna coacher kan på sin presentationssidan visa ikoner för sina aktuella branschspecifika kvalitetssäkringar.

Dokumenterad utbildning

Vid registreringen uppger coachen genomförd dokumenterad utbildning inom det område man vill marknadsföra sig.

Egen verksamhet

Coachen måste också driva egen verksamhet och inneha F-skattsedel.

Uppfyller grundkraven

Anslutna coacher uppfyller kvalitetskraven genom att inneha diplomering eller certifiering från någon av de branchspecifika utbildningsföretagen eller certifieringsorganisationerna.

CoachFörmedlingen kontaktar certifieringsorganisationen och vid behov nya medlemmar för att försäkra sig om att grundkraven uppfylls.

Branschspecifik kvalitetssäkring

På sin presentationssida kan anslutna coacher visa ikoner eller logotyper för sin diplomering och/eller certifiering.

Några exempel på organisationer där coacher är diplomerade och/eller certifierade:
ICF, ICC, EMCC, CTI, ICNLP och INLPTA.

»Läs mer om ICF

»Läs mer om ICC

»Läs mer om EMCC

»Läs mer om CTI

»Läs mer om ICNLP

»Läs mer om INLPTA

Andra organisationer, diplomeringar och certifieringar kan prövas och godkännas av CoachFörmedlingen.

Kontakta CoachFörmedlingen för frågor och synpunkter på detta.

Comments are closed.