Om EMCC

EMCC är Europas största branchorganisation för mentorer och coacher, en förening för alla som har ett intresse av coaching och mentorskap. Föreningen verkar för att främja kvalitet, utveckling och god praktik av coaching och mentorskap i Europa. Med god praktik menas att utbildningar och utövning inom coaching och mentorskap bör vara baserad på forskning och evidensbaserad kunskap. Föreningen är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation

Två standarder för kvalitetssäkring

  • EQA (European Quality Award) för utbildningar
  • EIA (European Individual Accreditation) för individuell certifiering av coacher och mentorer
Nivåer inom EIA
  • Practitioner level
  • Senior Practitioner level
  • Master level

»Mer information om EMCC

Comments are closed.