Om ICC

International Coaching Community (ICC) bildades 2001 av Joseph O’Connor och Andrea Lages. Genom sina tydliga och klara utbildningsmål kombinerat med innehållsmässig kvalitet och höga etiska regler har ICC på några år utvecklats till den största professionella organisationen för certifierade coacher i världen.

ICC representeras i Sverige via Skandinaviska Ledarhögskolan.

ICC är en certifieringsorganisation där alla medlemmar är ICC-certifierade coacher. Under 2012 hade organisationen mer än 6 000 internationellt certifierade coacher från över 60 länder som medlemmar.

Joseph O’Connor, också arbetat fram riktlinjerna för och innehållet i Lambent Training coaching utbildning som sträcker sig över 2 nivåer.

Bli medlem hos ICC?

Endast ICC-coacher som har framgångsrikt genomfört den Internationella Coach Certifieringen genom Lambent Training kan bli medlemmar( Nivå1). De som väljer att gå nivå 2 och som redan är certifierade coacher genom erkänd internationell organisation kan bli medlemmar också. Denna utbildning finns tillgänglig i fler än 20 länder och årligen genomförs ca 100 utbildningar i världen.

Lambent Training är ensam om att vara den enda certifierade coach träning (Coaching Certification Training) i världen som är kvalitetssäkrad och godkänd av:

• ICC – International Coaching Community

• ICF – International Coaching Federation

• EMCC – European Mentoring and Coaching Council

Vilket innebär att du kan få dubbla certifikat från både ICC och ICF!
Väljer du att gå nivå 1 grundutbildningen (60 Tim) så får du intyg på dina coachtim som är godkända av ICF. Kan det bli bättre.

Fördelar med ICC-medlemskap:

• Tillgång till ICC:s intranet med alla dess resurser.

• Upptagen i ICC:s databas med CV för klientreferenser.

• Medlemskap i ICC:s nätverk för coacher.

• Kvalitetssäkringen som  medlemskapet ger i en stor och välkänd, professionell organisation.

• Möjlighet till vidareutveckling genom specialistkurser till Business-, Team,Executive Coach och Life Coach (nivå 2),

• ICC:s nyhetsbrev med nyheter, artiklar, recensioner m.m.

• En gemenskap både ifråga om coachingfärdigheter och en kollegial vänskap.

• Inbjudan till Internationella Coachkonferenser som arrangeras av ICC

• Inbjudan till internationella webinars som arrangeras av ICC

• Medlemskapet är livslångt och ingår i priset för utbildningen.

• Möjlighet att markandsföra dig på ICC:s hemsida.

Certifiering nivå 1

• Certifierad Internationell Coach

Certifiering nivå 2

Businessinriktning

• Certifierad Internationell Team Coach

• Certifierad Internationell Business Coach

• Certifierad International Coaching for Leaders

• Certifierad Internationell Corporate coach (Business Coach+Team Coach)

• Certifierad Internationell Executive coach (Business Coach+Team Coach+Coaching for Leaders)

Livsinriktning

• Certifierad Internationell Life Coach

»Mer information om ICC

Comments are closed.