Om ICF

ICF, International Coach Federation, grundades 1995. Det är en oberoende organisation som dels ackrediterar olika coachskolor och dels certifierar individer över hela världen enligt ICF:s standard. Svenska coacher är organiserade i branschorganisationen ICF Sverige.

Diplomerad coach

En coach som utbildar sig på ett utbildningsföretag anslutet till ICF blir diplomerad coach med möjlighet till certifiering. Den som slutfört en utbildning där det, efter genomförd kurs, ges ett diplom kan kalla sig Diplomerad coach.

Certifierad coach

Coachen kan därefter gå vidare till nästa nivå och bli certifierad coach. För att bli certifierad krävs bland annat godkända utbildningstimmar, dokumenterad erfarenhet och mentorcoaching.

Följande tre nivåer av certifiering finns som var och en ställer specifika krav.

  • ACC “Associate Certified Coach”
  • PCC “Professional Certified Coach”
  • MCC “Master Certified Coach”

»Mer information om ICF

Comments are closed.