Magdalena Berger


Dela sidan

Titel

Coach, MI-coach, Handledare
Föräldrastöd, Konsult barn & ungdom
ADHD-coach, Samtalsstöd NPF 

Mottagningsort

Hägersten


Sessionsalternativ

Online
Telefon
Föreläsningar

Språk

Svenska
Engelska

Avtal

Ansluten till Benify
Ansluten till avtalskunder


Specialistområden

Stresshantering, arbetsrelaterad coachning, professionsutvec.., NPF, ADHD på jobbet, föräldrastöd NPF, Anhörigstöd psy.., Föräldacoaching, krishantering, konsultation gällande bar.. 

Jag kan erbjuda

Jag erbjuder handledning och coaching till enskilda, par och familjer med långsiktiga och kortsiktiga mål. Enstaka coachingsamtal kan erbjudas med kort varsel. Som coach har jag en pedagogisk grundsyn, dvs. jag tror på människors inneboende kraft att lära sig nya tankemönster, vilket ligger nära KBT och ACT. Jag är utbildad pedagog och beteendevetare och har gått min handledarutbildning på universitetet. Därtill är jag skolad i MI (motiverande samtal). Jag arbetar med processhandledning och specialpedagogisk coachning och handledning till vardags..

Specialkompetenser:
Skola, förskola, NPF, ADHD, Autism, stresshantering, psykisk hälsa (ej psykoterapi)
Barn, ungdomar, tonår, fostran, gränssättning, kommunikation, beteenden, konflikter
Arbetsrelaterad coachning, arbeta med ADHD/Autism, arbeta med psykisk ohälsa, friskfaktorer
Specialpedagogik, elevhälsa
Stresshantering, psykisk hälsa, strategier och struktur i vardagen
Motiverande samtal
 

Bakgrund och erfarenhet

Högskoleutbildad handledarare, coach och MI-coach
Fil.Kand. Specialpedagogik, HR-konsult, Leg förskollärare, Leg grundskollärare.
Lång erfarenhet av coaching och handledning till nämnda målgrupper.
Utbildar personalgrupper i samtalsmetoder, strategier, psykisk hälsa, NPF och känsla av sammanhang.

Författare till böckerna:
”Psykisk ohälsa i skolan. Upptäcka, bemöta och åtgärda” (Studentlitteratur)
”Elevhälsa och Lärarhälsa. Så arbetar vi med känsla av sammanhang i skolan” (Studentlitteratur)
 

Praktisk information

Jag erbjuder samtal digitalt och per telefon, vardagar, kvällar, helger och vid högtider och storhelger om läget är akut.
 


Kontakta Magdalena Berger

Du kan använda följande uppgifter för att kontakta Magdalena Berger:

Tel: 0733459295
E-post: [email protected]