Om coaching

Coaching går ut på att fastställa dina mål och att få verktyg som hjälper dig att nå målen. Coaching fokuserar enbart framåt i tiden.

Att gå i coaching kräver motivation och engagemang. Räkna med att lägga ner tid och kraft såväl på dina sessioner som under tiden däremellan.

Teknik och metod

Coachen är en professionell samtalspartner som med särskild teknik och särskilda metoder stöttar dig att nå konkreta mål.

Det är du själv som gör jobbet och coachen stöttar dig i processen. Coachen ställer frågor som får dig att reflektera, tänka i nya banor och bryta ner hinder.

Coachen ger inte goda råd. I viss coaching, särskilt inom karriärcoaching, ges konstruktiv kritik.

Syftet med coaching är att den ska leda till ett mål och någon typ av handling.

Hur går det till?

Coaching kan ske både i personligt möte eller via chatt. Många coacher arbetar även via telefon. Mellan samtalen får du uppgifter att arbeta med.

Gör upp med din coach:

  • vad du vill att coachingen ska resultera i (mål)
  • vilka förutsättningar ni arbetar med (teknik och metod)
  • hur tuff du vill att coachingen ska vara (personliga preferenser)

Hur mycket kostar det?

De coacher som presenterar sig på CoachFörmedlingen är egna företagare och sätter själva sina priser.

Priserna är grundade på coachens utbildning och erfarenhet. Kontakta coachen för prisuppgift och upplägg.

Hur lång tid tar det?

Det finns rekommendationen på två till fyra coachingtillfällen per månad under tre månader till ett år.

Men självklart bestämmer du själv vid hur många tillfällen du vill träffa din coach.

Praktiska tips

»Praktiska tips

Comments are closed.